روشهای استریل کردن خاک کشاورزی – وطنبیو

ولی همین بمباران الکترونی و میدان رادیوفرکانسی هیچ مانعی برای استریل کردن پیس میکرهای قلبی یا وسایل الکترونی ایجاد نمی‌کند و این وسایل به راحتی و سوای انحصار باطن همین سیستم استریل میشوند. به طور خلاصه تحت تاثیر این میدان، پایانی الکترون مداری مولکول پراکسید هیدروژن کنده شده و با عجله به سمت ستها پرتاب میشود و باعث بمباران الکترونی(اصلیترین قسمت استریلیزاسیون) ستها در باطن محفظه میشود. از آنجایی که استریلیزاسیون در همین تکنولوژی به طرز فیزیکی انجام میشود، زمان استریلیزاسیون کمتر یافته و ساخت مواد سمی متوقف شده و عمر ستها نیز ارتقا یافته است. در تکنولوژیهای جدید اهمیت وجود پمپهای وکیوم، مضاعف قادر روغنی درکنار پمپهای وکیوم آبی، حتی در شکل نمناک بودن ستها (نه تماما خیس)، سیکل ادامه مییابد و مولکولهای آب از هم میپاشند. ستهای بسته بندی شده باطن دستگاه اتوکلاوپلاسما قرار میگیرند و پمپ وکیوم آغاز به فعالیت کرده و هوا را از سیستم خارج میکند. البته ممکن است شما متوجه اقداماتی نظیر استریل اسباب و اثاث دندان پزشکی و یا این که سایر روش های در دست گرفتن عفونت آن ها نشوید، زیرا بسیاری از این روند بدور از دید شما انجام میشود.جهت کاهش اضطراب خویش در همین مورد، اساسی دندانپزشک خود صحبت کرده و نگرانی خود را اهمیت او در فی مابین بگذارید تا از امنیت و تندستی خویش در مطب وی مطمئن گردید. استریلیزاسیون پلاسما به تیتر یک شیوه استریلیزاسیون در درجه حرارت و رطوبت تحت و دارای حداکثر دمای ۳۵ جايگاه سانتیگراد در کل دنیا تأیید و گزینه به کارگیری واقع شده است. درجه حرارت باطن سیستم نهایتا به ۳۵ رتبه سانتی گراد میرسد، که همگی ابزارها و وسایل پزشکی همین حرارت را به راحتی تحمل میکنند. چنین طراحی همین مزیت را داراست که از گردش بیش از نیاز وسایل آلوده بین بخشها دوری می شود و احتمال گسترش و انتقال عفونت در مسیر هم حذف می شود.علاوه بر این در وقت نیز صرفه جویی شده و وسایل به کار گیری شده،سریعتر مجددا به جهت به کار گیری در دسترس قرار خواهند گرفت.در همین طراحي ،اتاق فعالیت کلیدی راهروهاي مجزاي تميز و استريل و اتاقهاي ضدعفوني طراحی می شود. مرحله قرار گیری وسایل در معرض پراکسید هیدروژن حدود ۵ دقیقه به ارتفاع میانجامد و این تراز دارای فراوانی برای بهتر اجرا شدن فرآیند بعد دارد. همینطور علاوه بر این که ماده اول آن (پراکسید هیدروژن) سمی نیست، پسماندهای دستگاه نیز سمی نبوده و در انتهای فعالیت فقط آب و اکسیژن تولید خواهد شد. این شیوه در مطالعات متفاوت قابلیت و امکان نابود سازی کل ویروسهای انسانی من جمله human immunodeficiency virus type ۱ (HIV-۱); hepatitis A virus (HAV), respiratory syncytial virus (RSV), vaccinia, herpes simplex virus type ۱ (HSV-۱), استریل تجاری and poliovirus type ۲ و نیز پریون (عامل جنون گاوی) و همچنین کل ارگانیسمهای باکتریال را دارد. اگر از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد استریل دستگاه آندوسکوپی لطفا از صفحه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
لیفتینگ شقیقه یک عمل مستقل است