زرده تخم مرغ در حال چرخش اشاره به چگونگی تحریف مغز دارد

[ad_1]

چگونه می توان بدون ترک خوردن جمجمه مغز مغزی را مطالعه کرد؟ سعی کنید از مخلوط کن تخم مرغ استفاده کنید.

در یک مطالعه جدید منتشر شده در 19 ژانویه در مجله فیزیک سیالات، دانشمندان از چگونگی الهام گرفتند تخم مرغ همزن ها سفیده و زرده ها را مخلوط می کنند بدون اینکه ابتدا پوسته را ترک دهند. این دستگاه به راحتی تخم مرغ ترک خورده را با سرعت بسیار بالایی می چرخاند و این نیرو به مایع درون آن منتقل می شود و زرده را ترک می آورد. به همین ترتیب ، در بیشتر موارد ضربه مغزی صدمات مغزی، دانشمندان می گویند ، جمجمه ترک نمی خورد ، اما مغز هنوز آسیب دیده است.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir