[ad_1]

شاخ های غول پیکر مانند غولقاتل هورنت“و دیگران در وسپا جنس ، مهاجمان بسیار مهاجم و کشنده کهیر هستند. با این حال آسیایی زنبورهای عسل آنها می توانند خود را در برابر این شکارچیان در برابر حشرات با آغشته کردن مدفوع حیوانات در اطراف ورودی کندو محافظت کنند.

وقتی شاخ های غول پیکر به سمت یک کندو می روند ، آنها به صورت گروهی حمله می کنند و مستعمره را فتح می کنند. اما زنبورهای عسل آسیایی (آپیس سرانا) ، که توسط هورنت غول پیکر مورد حمله قرار می گیرند وسپا سرور، یکی از اقوام نزدیک هورنت مقتول ماندارنیا وسپا ، تحقیقات جدید نشان می دهد که اغلب می تواند با جمع آوری و استفاده از زباله های حیوانی در درب های آنها از حملات شاخدار جلوگیری کند

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر