[ad_1]

مثل غول آتشفشان برای مخفی شدن در یک مکان مشهود؟ خود را به عنوان گروهی از جزایر آتشفشانی کوچکتر مبدل می کند. حداقل این ممکن است در مورد برخی از جزایر Aleutian در آلاسکا وجود داشته باشد.

دانشمندان اخیراً اظهار داشتند که یک خوشه باریک از شش جزیره آتشفشانی نزدیک مرکز زنجیره – آتشفشانهای چینه ای Carlisle ، Cleveland ، Herbert ، Kagamil ، Tana و Uliag – در واقع توسط دهانه های آتشفشانی بسیار بزرگتر که در زیر آب پنهان می شود ، متصل می شوند. دانشمندان می گویند ، در این صورت ، این اولین آتشفشان کاملاً غرق شده در آلئو است در بیانیه ای گفت.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر