در نحوه پمپ غوطه ور ، موتور الکتریکی به طور عمودی بالای مخزن و پمپ قرار می گیرد . در بسیاری از موردها قرار دادن پمپ در باطن سیال هیدرولیک می تواند ضمن کاهش نیاز به فضای واجب بر روی تراز مخزن، مزین رجوع نشتی های پمپ به طور مستقیم به مخزن را نیز در بر داشته باشد. در عاقبت یونیت هیدرولیک ریز هم مدلی در سیستم های هیدرولیکی هست و جهت کاربردهای عمومی می باشد. اینگونه که در اثر چرخش پمپ، میان ورودی و خروجی اختلاف فشاری به‌وجود می­آید که سبب ساز گیرایی روغن از مخزن می­شود. در شرایطی که احتمال وجود آلودگی در هوا وجود دارد، استفاده از فیلتر هوائی در مجرای ارتباط مخزن حساس هوا ضروری است. در پمپ های غوطه ور حتمی می باشد قبل از اقدام به خدمت پمپ ، مخزن به طور کامل یونیت هیدرولیک چیست تخلیه شود . به عنوان یک قاعده حجم مخزن را به جهت سیستم های مجهز به پمپ های دبی ثابت هم اندازه سه برابر دبی خروجی (لیتر/دقیقه) و به جهت سیستمهای مجهز به پمپ های دبی متغیر (واریابل) معادل سه برابر دبی میانگین می توان در نظر گرفت. خنک­کننده­ها و گرم­کننده­ها: به تیتر بخشی از روند تهیه و تنظیم دما، یک خنک­کننده هوا می­تواند نزدیک یا پشت یونیت فیلتر کارگزاشتن شود تا از ارتقاء دما به بالاتر از پارامترهای عملیاتی خودداری کند. به این ترتیب، می­توان از سیستم گرمایشی مثل بخاری بر اساس روغن به جهت بالابردن دما در مواقع لزوم استفاده کرد. فروشگاه هیدرولیک نادری انحصاری می باشد و کلیه قطعات از بدنه و جک ها، در خویش کارگاه هیدرولیک نادری ساخته میشود. وجود برخی از این قطعات جانبی به جهت یونیت ضروری هست و بعضا از دیگر قطعات، طبق نیاز و سفارش طراح به جهت یونیت هیدرولیک گزینش عکس یونیت هیدرولیک میشود. این نحوه مناسب می باشد . پاوریونیت های استاندارد و مرسوم به طور معمول به دسته ای طراحی می شوند که مناسب کل شوند و بنابر همین همگی امکانات واجب را ندارند . در تولید و طراحی یونیت هیدرولیک به جهت مخازن بیش از این ترازو از صفحات فولادی استفاده میشود. در یونیت هیدرولیک کلیدی شاسی ، اساس الکتروموتور ، بر بر روی ضربه گیر کارگزاشتن می شود ، و پمپ توسط گلدانی و کوپلینگ انعطاف پذیر به الکتروموتور متصل می شود . اما بستن تصادفی این شیر باعث خراب شدن پمپ می شود . نکته ای که بایستی توجه نماییم این هست که حتما به جهت مخزن یک شیر تخلیه روغن هیدرولیک و یک دریچه ای که پهناور باشد برای تمیز کاری مخزن و تعمیرات در حیث بگیریم.

ایندکسر