سامانه املاک و اسکان به آدرس www. به گزارش ایرنا، در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، همگی سرپرستان خانوار باید داده ها ملکی و اقامتی خویش را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند. سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه و گسترش سرویس ها الکترونیکی جهت خویش اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه را در همین سامانه قرار دیتا می باشد که مودیان محترم مالیاتی، پس از تصویب اسم در سامانه تصویب اسم موقت می بایست به سامانه اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک مراجعه و پس از کامل شدن اظهارنامه، مبادرت به ارسال نمایند. ارتقا بها مسکن، متعلق به کارداران متمایز هست که وابسته دارای بازار مسکن یا این که بیرون از این بازار است. پس از وارد کردن شماره همراهی که به اسم مالک ملک تصویب کننده و یکی مهم کد ملی هست یک کد از سامانه امکلاک و اسکان به جهت خط تلفن شما ارسال می شود که این کد را وارد می کنید و به صورت مداد وارد برگه جدیدی می گردید که در آن جا از شما می خواهد که رمز عبور جدیدی به جز کدی که خود سامانه برایتان ارسال کرده است را انتخاب فرمائید . سپس اقدام به ارسال الکترونیکی، که آخری و قطعی تلقی می شود نمایید. کد رهگیری اجاره نامه مانند دیگر اشکال معامله املاک یک عدد ۱۳ رقمی میباشد که آن‌گاه از تصویب قرارداد در سامانه، از روش پیامک به جهت طرفهای قرارداد ارسال میشود. ولی آنچه که در معاملات انجام میشود عملاً اخذ دو برابر نرخ تصویب شده بوسیله املاک تندیس اندیشه مشاوران املاک است. سپس از تصویب نام در سامانه املاک و اسکان ، در صورتی که در درون کارتابل شما ، ملکی وجود داشت که به اسم شما وجود ندارد ، بایستی در جلوی آن ملک گزینه “این ملک وابسته به من نمی باشد” را انتخاب کنید. مستأجران هم به جهت ثبت دیتاها به مشخصات دارای ملک نظیر متراژ دقیق، کد نوسازی ملک، کد ملی و شماره تلفن یار صاحب و مالک نیاز دارند که منتخب از آن ها در اجارهنامه قانونی نوشته شده و مابقی از نحوه سند، قبض عوارض سالانه ملک یا مهم سوال از مالک قابل اخذ است. نکته دیگر این که در سامانه ملی املاک و اسکان، گزینش کاربری ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری به شخص اظهارکننده واگذار شده و باید طبق با عنوان ملک در مدرک اصلی ثبت شود. یکی از اهداف تاسیس سامانه املاک و اسکان بوسیله وزارت منش و شهر سازی تصویب اسم منزل های خالی وشناسایی آن ها بود ولی در حالا حاضر این سامانه پیشرفت کرده هست و علاوه بر قابلیت شناسایی منزل های خالی برای شناسایی اشکال مالکیت اشخاص نسبت به املاک به عمل می رود چه همین مالکیت از دسته منزل های ملکی و تجاری باشد چه از مدل مالکیت منزل های استیجاری باشد . در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد املاک نور اندیشه تبریز بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر