[ad_1]

جهان به نظر می رسد یک مکان تنها است.

ما می دانیم – ما این را ثابت می کنیم – تمدن های هوشمند (بله ، تمدن ها) امکان پذیر هستند. یافتن نشانه های تمدن های دیگر در کهکشان راه شیری کار ساده ای نیست ، اما ما ابزارهایی را در اختیار داریم. بر اساس توانایی های فن آوری خود ، می توانیم آنچه را که سیگنال های فرازمینی می تواند منتشر کند ، استخراج کنیم و به دنبال آنها بگردیم.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر