ستاره شناسان میلیون ها سیگنال از یک تمدن هوشمند پیدا می کنند: ماجهان به نظر می رسد یک مکان تنها است.

ما می دانیم – ما این را ثابت می کنیم – تمدن های هوشمند (بله ، تمدن ها) امکان پذیر هستند. یافتن نشانه های تمدن های دیگر در کهکشان راه شیری کار ساده ای نیست ، اما ما ابزارهایی را در اختیار داریم. بر اساس توانایی های فن آوری خود ، می توانیم آنچه را که سیگنال های فرازمینی می تواند منتشر کند ، استخراج کنیم و به دنبال آنها بگردیم.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*