سدیم هیدروکسید به عنوان مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی در صنعت های غذایی هم گزینه به کارگیری قرار می گیرد و کاربرد آن برای شستن و گرفتن پوست انواع میوه ها می باشد. در هر صنعتی به تیتر یک ماده ی معدنی لبریز کاربرد آیتم استفاده قرار می گیرد. سود پرک کاربرد فراوانی در صنایع نظامی دارد. به جهت واکنش های متفاوت در آزمایشگاه ها هم کاربرد گسترده ای دارد. هیدروکسید سدیم بازی زیاد کار کشته است که پروتئین ها را در دمای گوشه و کنار معمولی جزء‌جزء‌کردن می نماید و ممکن می باشد سوختگی های شدید ساخت کند. در نتیجه سبب ساز سوختگی شیمیایی می‌گردد و ممکن است در اثر تماس کلیدی چشم سبب ساز کوری مستمر شود. همچنین به جای سدیم، ممکن می باشد یون های دیگری مثل پتاسیم در درون ساختار باشند البته از آنجایی که بخش اعظم فرمولاسیون های درحال حاضر حاضر از سدیم استعمال می کنند، به این برهان هم در ایجاد این مواد، از سدیم هیدروکسید استعمال می شود. مکانیزم کار صابون شامل دو سطح اتصال به مولکول های آب و دیگری اتصال به بقایا است. کاستیک سودا جامد کلیدی تبخیر آب از همین محلول به دست میآید. سدیم کلراید از شیوه تبخیر آب دریا به وسیله انرژی شمسی هم تولید می شود که به آن نمک شمسی می گویند. سدیم هیدروکسید یک گشوده قلیایی دوچندان سوز آور هست و در تماس دارای پوست سبب ساز سوزانندگی شیمیایی می‌گردد پس در هنگام کار حیاتی سدیم هیدروکسید حتمأ از دستکش و عینکهای منحصر به فرد به کارگیری نمایید البته در صورتی که همین ماده اهمیت پوست بازخورد کرد محل آیتم حیث را سریعأ مهم آب دوچندان شسته یا این که اول محل را بوسیله اسیدهای رقیق مثل سرکه شستشو دیتا و آنگاه آبکشی شود. سود پرک کلیدی اسید های پروتون دار واکنش می دهد و ساخت آب و نمک می نماید به عنوان مثال زمانی سود پرک حیاتی اسید کلریدریک واکنش می دهد ، سدیم کلرید تشکیل می شود . واکنش داده و آن‌ها را خنثی می نماید به این دلیل از این ماده جهت خنثی سازی اسیدها و ایجاد نمک های شیمیایی و نیز به خواسته تنظیم پی اچ مواد گوناگون هیدروکسید سدیم اصلی هیدروکسید سدیم استعمال می شود. از همین باز درتولید سورفکتانت ها، خالص سازی گازها، امولسیفایرها، پاک کننده ها و شوینده ها، سموم کشاورزی، صنعت نساجی، تصفیه گاز، صنعت های دارویی، عکاسی و سیمان به کار گیری می شود. هیدروکسید سدیم برای ساخت صابون و شوینده استعمال میشود. پروسه سولوی هم به نوبه خویش توسط فرایند کلرالکالی جایگزین گردید؛ چیزی که امروزه از آن در صنعت به جهت ایجاد سود پرک به کارگیری میشود. حمل و نقل سود به صورت فلهای هم امکان پذیر سدیم هیدروکسید چینی است. سود سوزآور پرک عموماً به رخ بسته بندی در کیسههای ۲۵ کیلوگرمی، ۵۰ کیلوگرمی پلی اتیلن دوجداره و جامبو بگ ۱ تنی به عنوان بسته بندی ثانویه، ظروف مخصوص مهم حداکثر ظرفیت ۱۰۰۰ کیلوگرم، بشکههای پلی اتیلن ۶۰ کیلوگرمی به فروش می رسد. همین مراحل به “فرآیند بایِر” دارای شهرت است. سود سوزاور یک یون نمک قلیایی هست زیرا از یون فلز سدیم تولید می شود.

ایندکسر