سرانجام رمز و راز گسترش “منطقه تاریک” گرینلند حل شد

[ad_1]

رمز و راز رشد “منطقه تاریک” از گرینلندذوب ورقه یخ حل شده است.

محققان این موضوع را کشف کرده اند فسفر-غبار غنی که بر روی یخ دمیده می شود ممکن است عامل اصلی این پدیده باشد.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir