سطح پرتوی ناامن در محصولات چرنوبیل وجود داردمحصولاتی که در نزدیکی نیروگاه هسته ای چرنوبیل در اوکراین کشت می شوند هنوز به تابش ناشی از انفجار سال 1986 آلوده هستند.

در یک مطالعه جدید ، محققان دریافتند که گندم ، چاودار ، جو دوسر و جو کشت شده در منطقه حاوی دو ایزوتوپ رادیواکتیو – استرانسیم 90 و سزیم 137 – بیش از مصرف ایمن است. ایزوتوپ های رادیواکتیو عناصری هستند که جرم ها را افزایش داده و در نتیجه انرژی اضافی آزاد می کنند.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*