سلاح های تراش خورده از استخوان انسان از یک پل زمینی غرق شده بین انگلیس و اروپا حاصل می شود

[ad_1]

طبق مطالعه جدید ، حدود 11000 سال پیش ، شکارچیان عصر حجر از استخوان انسان سلاح های تیز درست کردند.

این شکارچیان جمع آور در ساکن داگرلند زندگی می کردند اکنون یک منطقه زیر آب در دریای شمال است که اروپا و انگلیس را به هم پیوند داد. در پایان آخرین عصر یخبندان ، هنگامی که سطح دریا کمتر شد ، گله های حیوانات و انسانها در آن زندگی می کردند. اگرچه این افراد مدتهاست که ناپدید شده اند ، اما مصنوعاتی از فرهنگ آنها ، از جمله سلاح های استخوانی ، اغلب به سواحل هلند صادر می شود.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir