سونوگرافی پیچ خوردگی کرم ها را در معده مرد تشخیص می دهدسونوگرافی از معده یک مرد ، برخی از سرنشینان ناخواسته را دستگیر کرده است کرم های گرد انگلی بر اساس یک گزارش جدید پیچ ​​خورده است.

بر اساس گزارشی که روز شنبه (21 نوامبر) در سال (21 نوامبر) در مجله پزشکی نیوانگلند. پیش از این ، این مرد سالم بود ، بدون هیچ گونه بیماری پزشکی شناخته شده.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید