[ad_1]

احتمالاً فکر می کنید وقتی سگ شما یاد می گیرد که بنشیند یا پنجه بزند ، باهوش ترین (و زیرک ترین!) است. اما اکثر سگها فقط می توانند تعداد محدودی از کلمات را در زندگی خود بکار ببرند و تحقیقات جدید می تواند دلیل آن را توضیح دهد.

این مطالعه نشان داد که مغز سگها نمی تواند کلماتی را که در یک صدای گفتاری متفاوت هستند مانند “حفاری” در مقابل “سگ” یا “نشستن” در مقابل “مجموعه” را تشخیص دهد. این باعث می شود سگها شبیه به نوزادان انسانکه همچنین نمی تواند کلمات را با صداهای مشابه تشخیص دهد. نویسندگان می گویند ، اما حدود 14 تا 20 ماهگی ، نوزادان معمولاً یاد می گیرند که هر صدا در یک کلمه معنی دارد (یعنی “سگ” و “حفاری” کلمات مختلف هستند) و این باعث می شود که واژگان آنها بالا برود.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر