سیاهچاله بزرگ در کهکشان ما بیش از آنچه فکر می کردیم به زمین نزدیکتر استطبق یک مطالعه جدید از ژاپن ، سیاهچاله بزرگ در مرکز کهکشان ما بسیار نزدیک به زمین است ، حدود 2000 سال نوری از آنچه دانشمندان تصور می کردند نزدیکتر است.

نه تنها این ، بلکه مال ما نیز هست منظومه شمسی همانطور که به دور این مرکز کهکشانی می چرخد ​​سریعتر از آنچه تصور می شود حرکت می کند.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*