[ad_1]

سیاهچاله ها مناطقی با چگالی بینهایت هستند که به عنوان تکینگی شناخته می شوند. و طبق فیزیک پایه ، هر یک از این دستکارکننده های ماده کیهانی با افقی از حوادث احاطه شده اند – مرزی که اگر یک بار آن را بزنید ، هرگز بیرون نخواهید رفت.

اما اگر برخی سیاهچاله ها خالی باشند – چنین مرزهایی کاملاً از بین رفته اند؟ تا آنجا که می توانیم بفهمیم ، ویژگی ها همیشه در افق رویدادها پوشیده شده اند ، اما نگاه دقیق به ریاضیات نسبیت عام نشان می دهد که این کار ضروری نیست.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir