“سیستم دو ستاره مبهم جنسی” کشف شده و از طریق کهکشان راه شیری می چرخد


آیا همیشه در یک نمایشگاه ایالتی یک فنجان چای خورده اید؟ در این صورت ، ممکن است طعم کمی از زندگی در یک سیستم دو ستاره دوار با چرخش ساده و چرخان داشته باشید.

“سیستم دو ستاره گرفتگی” یک ستاره شناس است که در مورد یک سیستم شش ستاره صحبت می کند که همه به دور خودش می چرخد ​​و همه از منظر زمین مرتباً یکدیگر را پنهان می کنند – و ستاره شناسان به تازگی یکی از آنها را با نام TIC 168789840 پیدا کرده اند.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*