در آمپیلی ها جهت ساپورت کردن از یک جفت باند از آمپیلی فایر ۲ کاناله و به جهت یک جفت باند و یک ساب ووفر ار آمپیلی فایر ۴ کاناله و همین طور جهت ساپورت نمودن از ۲ جفت باند به یار یک عدد ساب ووفر و یا این که یک باند جفتی و دو عدد ساب ووفر از آمپیلی فایر ۶ کاناله استعمال می کنند. درواقع کامپوننت از یک جفت ووفر و یک جفت توییتر تشکیل شده است. کلیدی وجود همین قطعه، دیگر صداهایی حیاتی پایینترین فرکانس را از دست نمیدهیم. A-S801 از خروجیهایی اهمیت روکش طلا بهرهمند شده است که رسانای دوچندان خوبی به جهت صدا محسوب می‌شوند و صدا را حساس کیفیت و قدرت مضاعف بالایی منتقل میکنند. همچنین مهم اعتنا کاراییهایشان، نسبت به گونه های دیگر، قیمت مقرون به صرفهتری هم دارند. غالبا کامپوننت صدای بهتری (نه الزاما بلندتر) نسبت به اسپیکر ساده دارد. هنگامی که موسیقی کلاسیک در رستوران پخش میشود، نسبت به هنگامی که موسقی پخش نمیشود، اشخاص مدت بیشتری را در رستوران میمانند و این به این معنی که اشتهای اکثر و احتمال پیشنهاد بیشتر! سختترین نصیب طراحی سیستم صوتی به جهت رستوران، گزینش بلندگوی رستوران آمپلی فایر چهار نتورک پایونیر مطلوب است. البته همین فرکانسها میتوانند متغیر باشند که این موضوع بستگی به کالا اسپیکر و همینطور مهندس طراحی دارد. پسیوهای حرفهای از طیف عظیمی از فرکانسها پشتیبانی می‌نمایند و به این خواسته بهعنوان اسپیکرهای حرفهای نیز از آنان به کارگیری میشود. همواره در حیث داشته باشید که هدف حساس از خرید کردن سیستمهای صوتی، بهبود تجربهی لذت بردن از محتوای چندرسانهای است، خیر پرداخت مبلغ اضافی برای قرار گرفتن در محاصرهی لشکری از اسپیکرهای بیاستفاده. کامپوننت یا این که به پیمان حرفهایها کامپ، نوعی از باندهای گرد میباشد که اجزای تقویت و تفکیک صدای آن خارج از محفظهشان هستند؛ یعنی احتمالا در ظاهر شبیه اسپیکرهای بی آلایش باشند البته درواقع اجزای آن از نیز انقطاع شدهاند. ووفر (که در اتومبیل کاربرد کمتری دارد) مخصوص فرکانسهای ۴۰ تا ۵۰۰ هرتز و درنهایت میدووفر (در سینماها و استودیوهای حرفهای) هم منحصر فرکانسهای ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هرتز است. کامپوننت در حقیقت همان بلندگوست که اجزای آن از هم باز شده و قابلدیدن است. اگر شما هر نوع سوالی در رابطه مهم کجا و طریق استفاده از طریقه ی کارگزاشتن آمپلی فایر دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر