سیکلونهای قطبی مشتری یک خوشه گرداب طلسمی ایجاد می کنند

[ad_1]

تصاویر جدید و خیره کننده ، انبوه چرخان سیکلون ها را در قطب شمال مشتری نشان می دهد.

رقص مسحورکننده آنها اخیراً با جزئیات حیرت انگیز در تصاویر JunoCam ، دوربین / تلسکوپ برای نور مرئی در فضاپیمای Juno ناسا ثبت شده است.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir