سیکلونهای قطبی مشتری یک خوشه گرداب طلسمی ایجاد می کنندتصاویر جدید و خیره کننده ، انبوه چرخان سیکلون ها را در قطب شمال مشتری نشان می دهد.

رقص مسحورکننده آنها اخیراً با جزئیات حیرت انگیز در تصاویر JunoCam ، دوربین / تلسکوپ برای نور مرئی در فضاپیمای Juno ناسا ثبت شده است.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*