[ad_1]

جالوت ، غولی که توسط او سرنگون شد پادشاه دیوید در کتاب مقدس عبری به عنوان ارتفاع فک افتاده توصیف شده است.

تحقیقات جدید نشان می دهد که این عدد ممکن است اندازه گیری فیزیکی درستی نباشد ، بلکه استعاره ای است که از عرض دیواره شهر زادگاه وی گرفته شده است. این نشان نمی دهد که سایر جنبه های داستان درست هستند – به عنوان مثال ، آیا جالوت غول بود یا جنگ ناسازگار او با داوود.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر