شکارچیان عظیم عنکبوت قورباغه های درخت را پس از اغوا کردن در تله های برگ می خورند

[ad_1]

شکارچی عنکبوت در ماداگاسکار ، آنها قورباغه های کوچکی می خورند و دانشمندان گمان می برند عنکبوت ها با بافتن “تله” هایی از برگ ، طعمه های خود را می گیرند تا قورباغه ها را با قول محافظت در برابر آفتاب در داخل بدن بکشند.

در سال 2017 ، محققان متوجه a عنکبوت که در دمشق فشار دادن جنس a Heterixalus andrakata چوب قورباغه – دومین بار عنکبوت های ماداگاسکار در حال خوردن قورباغه مشاهده شده اند. عنکبوت در حالی که در جیبی از دو برگ که هنوز به درخت چسبیده بود ، خم شده بود از وعده غذایی خود لذت برد. لبه های برگ ها با ابریشم عنکبوت به هم مهر و موم شده ، یک سوراخ کوچک باقی مانده است.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir