شکرگذاری شفا خورشید: یک لکه خورشید بزرگ در چشم می چرخد


گروهی از لکه های خورشید در طرف رو به زمین ظاهر شدند خورشید، درست در زمان شکرگذاری.

محققان لکه های خورشید را حتی قبل از مشاهده از روی زمین با استفاده از تکنیکی به نام شناسایی کردند هلیوسیسم شناسیکه از امواج صوتی زیر سطح خورشید برای مطالعه خصوصیات استفاده می کند.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*