صحبت کردن از سرفه برای انتشار COVID-19 در خانه بدتر استمطالعه جدید نشان داده است که صحبت کردن ممکن است منجر به انتقال بیشتر COVID-19 نسبت به سرفه شود ، به ویژه در مناطق با تهویه کم.

علاوه بر این ، محققان در این مطالعه دریافتند که تحت این شرایط ، ویروس می تواند فقط در چند ثانیه بیش از 2 متر گسترش یابد.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*