[ad_1]

بر زمین، برخی ارگانیسم ها آن را گرم ، بعضی سرد می پسندند و برخی دیگر فقط در میان جت های اسیدی سوزان آتشفشان زیر آب احساس خانه می کنند.

گروه دوم – یک گروه باستانی و التقاطی که به عنوان افراط گرایان شناخته می شود – در شرایطی رشد می کند که می تواند زمینی های متوسط ​​شما را بکشد. اعضای گروه در مقیاس میکروسکوپی تمایل دارند و شامل مقاوم در برابر اشعه هستند tardigrady، پروکاریوتهایی که فشار پایین را دوست دارند سنگر ماریانا و اسیدهای جذب کننده باکتریهای تولید کننده یلوستون بهار بزرگ منشوری خیلی خوش رنگ

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir