صدها شکل زندگی بی سابقه در این جت های آتشفشانی با عمق 6000 متر زندگی می کنند.بر زمین، برخی ارگانیسم ها آن را گرم ، بعضی سرد می پسندند و برخی دیگر فقط در میان جت های اسیدی سوزان آتشفشان زیر آب احساس خانه می کنند.

گروه دوم – یک گروه باستانی و التقاطی که به عنوان افراط گرایان شناخته می شود – در شرایطی رشد می کند که می تواند زمینی های متوسط ​​شما را بکشد. اعضای گروه در مقیاس میکروسکوپی تمایل دارند و شامل مقاوم در برابر اشعه هستند tardigrady، پروکاریوتهایی که فشار پایین را دوست دارند سنگر ماریانا و اسیدهای جذب کننده باکتریهای تولید کننده یلوستون بهار بزرگ منشوری خیلی خوش رنگ


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*