[ad_1]

در اواخر تابستان ، دولت های سراسر جهان متعهد شدند 12.2 تریلیون دلار در ازای هرگونه ویروس کرونا به عنوان کمک به این بیماری کمک کنند. این رقم حدود 15٪ از تولید ناخالص داخلی جهان است ، سه برابر هزینه دولت ارائه شده در طی و پس از بحران مالی جهانی 2008-2009 و برای هر فرد بالغ در جهان برای دریافت چک 2000 دلار کافی است.

بیشتر بودجه اولیه برای کمک به COVID-19 – کاملاً درست – برای حمایت از سیستم های بهداشتی ، حفظ معیشت مردم و تثبیت اشتغال استفاده می شود. اما برنامه ریزی های زیادی برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها و اقتصادها انجام شده است. اینکه اینها سرمایه گذاری های مناسب آب و هوا هستند یا نه ، باید منتظر ماند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر