[ad_1]

به گفته مصری ، یک معبد تشییع جنازه متعلق به ملکه میانه در قبرستان مصر باستان ساقرا در کنار هرم همسرش ، فرعون تتی ، که از حدود 2323 قبل از میلاد تا 2291 قبل از میلاد بر مصر حکومت می کرد ، پیدا شد. وزارت آثار باستانی بیانیه.

این معبد که از سنگ ساخته شده است ، در سمت جنوب شرقی خود سه انبار از آجرهای گلی آجری دارد که کمک های مالی ملکه و همسرش را در آن ذخیره می کند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر