فداکاری های آیینی ، آدم خواری و کشتارهای خونین از قرن شانزدهم ، کشف شده در شهر مکزیک

[ad_1]

در سال 1520 ، جمعیت محلی زولتپک در مکزیک کنونی یک کاروان اسپانیایی را در حدود 450 نفر اسیر کردند. باستان شناسان به تازگی کشف کردند ، طی هشت ماه آینده ، آنها همه اسیران را به طرز آیینی قربانی کردند و احتمالاً آنها را خوردند.

اسپانیایی ها به طرز وحشیانه ای مقابله به مثل کردند ، در حالی که سربازان به شهر حمله کردند و صدها نفر را فقط در یک روز قطع کردند. سرباز اسپانیایی گونزالو د ساندوول به دستور او حمله را رهبری کرد هرنان کورتسمحققان موسسه ملی انسان شناسی و تاریخ مکزیک (INAH) گفتند ، رهبر حمله اسپانیا به مکزیک و قربانیان زولتپک بیشتر زنان و کودکان هستند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir