[ad_1]

دو رشته نازک در مارپیچ به هم می پیوندند: این شکل نمادین یک مولکول DNA است. اما گاهی اوقات DNA می تواند یک مارپیچ چهار جانبه نادر تشکیل دهد و این ساختار عجیب می تواند در بیماری هایی مانند سرطان نقش داشته باشد.

درباره این چهار رشته اطلاعات زیادی در دست نیست DNA، معروف به G-quadruplexes – اما اکنون دانشمندان روش جدیدی برای شناسایی این مولکولهای عجیب و مشاهده نحوه رفتار آنها در سلولهای زنده ایجاد کرده اند. در مطالعه جدیدی که 8 ژانویه در ژورنال منتشر شده است ارتباطات طبیعت، این تیم توضیح داد که چگونه برخی پروتئین ها باعث از بین رفتن G-quadruplex می شوند. در آینده ، کار آنها ممکن است منجر به داروهای جدیدی شود که DNA را با مارپیچ چهارگانه ضبط کرده و فعالیت آن را مختل می کنند. به عنوان مثال ، وقتی DNA عجیب و غریب به رشد تومورهای سرطانی کمک کند ، داروها می توانند تداخل کنند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر