از آنجایی که سویق نوپا اصلی فیبر خوراکی در مقادیر بسیار است حساس نظم دهی به حرکات روده ی تبارک در تن نوباوه سبب ساز تسریع فرآیند هضم و دفع مواد غذایی می گردد. در مقطع شیردهی هم می تواند باعث تقویت شیر مادر بشود.هرچند سویق جو از سویق گندم، سردتر است، امّا از آن بر روی که گندم نسبت به جو آب بیشتری مصرف میکند، سویق گندم سردکنندگی بیشتری به جهت بدن دارااست و به ویژه رطوبتبخشی آن به طبع انسان، بیشتر است. طولانی تر نمودن شکر به سویق اگر چه سبب ساز چاقی می شود ولی قوت جماع مردان را کاهش می دهد. 5. ریختن (نه تفت دادن) کمی روغن زیتون روی سویق سبب ساز ارتقاء جماع ، نخ نما و قشنگ شدن پوست رخ می شود. از آنجایی که سبوس گندم و جو نسبت به سایر دانه های خوراکی در مدت زمان کوتاهی نیاز به تفت دارد، توصیه می شود به صورت جداگانه مواد را تفت دهید و در غایت حیاتی یکدیگر ترکیب کنید. خاصیت هر سویقی دارای خواص به عبارتی چیزی که از آن تهیه و تنظیم شده هست تناسب دارد. سویق گندم خاصیت چاق کنندگی دارد و آیتم مناسبی به جهت اشخاص دارای وزن ذیل می باشد. پس از خنک شدن مواد، آن را الک کنید و به نسبت های هم اندازه حساس یکدیگر مخلوط نمایید. همچنین به جهت نوزادان خوب تر هست به مقدار قلیل با شیر، آب یا این که شکر سرخ ادغام شود. در صورتی که نیز به خوردن آن ناچارند، آن را پس از چند توشه شستن در آب گرم و همپا مهم پانید و عسل، پس از درآمیختگی دارای زیتون و روغنِ وندانه و همینطور روغنِ گردو، اصلی طبع خود مطلوب سازند. سَویق ترکیبی بسیار ساده ولی مهم خاصیت اعجاب انگیز است. سویق کامل ترکیبی از سویق های جو، گندم، عدس و سنجد میباشد. پس از خشک شدن تمام که پاره ای نیز زمانه میبرد آن را آسیاب کرده و تفت دهید. سویق کامل به استدلال وجود انواع غلات مثل گندم، جو و برنج سبوس دار بهترین ترکیب به جهت افزایش وزن در سویق عدس به جهت ضخامت رحم سویق هسته خرما کل سنین میباشد. برطرف کننده ی خون دماغ، بهترین درمان به جهت مار و عقرب گزیدگی و دفع گونه های سموم از بدن مثل مواد مخدر باقی باقی مانده در تن و قطع کننده ی تب است. سویق عدس مقوی، قطع کننده ی عطش و تقویت کننده ی معده است.

ایندکسر