فیزیکدانان ابتدا صدای روان مایعات “کامل” را ضبط کردندبرای اولین بار ، فیزیکدانان امواج صوتی را که از طریق یک مایع کامل با کمترین ویسکوزیته ممکن حرکت می کنند ، ثبت کرده اند ، همانطور که در قوانین مکانیک کوانتوم اجازه داده شده است ، یک glissando صعودی از فرکانس هایی که مایع در آن طنین انداز است.

این مطالعه ممکن است به ما در درک شدیدترین شرایط جهان کمک کند – فضای داخلی ستاره های فوق العاده راست نوترونی و “سوپ” پلاسمای کوارک-گلوئون که در سالهای بلافاصله پس از انفجار بزرگ جهان را پر کرده است.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*