[ad_1]

آلیس فکر می کرد من اغلب گربه ای را دیده ام که لبخند ندارد. “اما یک لبخند بدون گربه! این کنجکاوترین چیزی است که در زندگی ام دیده ام!”

این تجربه ای است که فیزیکدان برجسته یاکر آخارونوف می تواند با آن ارتباط برقرار کند. او بهمراه فیزیکدان اسرائیلی دانیل روهرلیچ ، از لحاظ نظری نشان داد که چگونه یک ذره می تواند صورت خود را در گوشه آزمایش نشان دهد و بدون نیاز به بدن در هیچ کجا.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر