[ad_1]

در سالهای گذشته، آلبرت انیشتین او وقت خود را صرف کج ساختن آسیاب های بادی کرد و تلاش کرد همه نیروهای طبیعت را متحد کند. او ناامید می میرد و تجربه اش به عنوان بزرگترین شکستش در تاریخ ثبت می شود.

اما رویای ناکام اینشتین در نهایت می تواند به پیروزی نهایی او تبدیل شود زیرا گروه کوچکی از فیزیکدانان نظری ایده های قدیمی او را دوباره کار کردند. این لزوماً تمام نیروهای جهان را به هم پیوند نمی دهد ، اما می تواند برخی از فوری ترین مشکلات علم مدرن را توضیح دهد.

انیشتین کافی نیست

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر