[ad_1]

دانشمندان فسیل های قدیمی ترین را کشف کرده اند مار پیتون ضبط شده ، جانوری لغزنده که 48 میلیون سال پیش در آلمان کنونی زندگی می کرد.

مارها در نزدیکی یک دریاچه باستانی یافت شده اند و به محققان کمک می کنند تا از محل پیتون ها مطلع شوند. پیش از این مشخص نبود که مار پیتون ها از قاره های نیمکره جنوبی ، جایی که امروز زندگی می کنند ، یا از نیمکره شمالی ، که نزدیک ترین اقوام زنده آنها هستند (اشعه خورشید مارها از جنوب شرقی آسیا و مار پیتون مکزیکی). اما این گونه تازه کشف شده – نامیده می شود Messelopython freyi – نشان می دهد پیتون ها در اروپا تکامل یافته اند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر