قطب جنوب اولین شیوع COVID-19 را دارداولین موارد COVID-19 گزارش شده است جنوبگانکه بدان معناست که این بیماری اکنون به همه قاره های جهان گسترش یافته است.

در روز سه شنبه (22 دسامبر) ، بر اساس گزارش بی بی سی. بی بی سی گزارش داد که از این تعداد 26 نفر پرسنل نظامی و 10 نفر کارگر خدمات بودند.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*