[ad_1]

ماده چیزی است که جهان را می سازد ، اما ماده چه کار می کند؟ این سوال مدتهاست برای کسانی که به آن فکر می کنند – به خصوص برای فیزیکدانان – دشوار است. من و همکارم جفری آیچن با انعکاس آخرین روندهای فیزیک ، یک روش به روز فکر کردن در مورد ماده را شرح داده ایم. ما تصور می کنیم که ماده از ذرات یا امواج ساخته نشده است ، همانطور که مدتهاست تصور می شود ، اما – اساساً بیشتر – این ماده از قطعات انرژی ساخته شده است.

از پنج به یک

یونانیان باستان پنج بلوک سازنده ماده – از پایین به بالا: زمین ، آب ، هوا ، آتش و اتر را طراحی کردند. اتر ماده ای بود که آسمان ها را پر کرده و چرخش ستارگان را از منظر زمین توضیح داده است. اینها اولین عناصر اساسی هستند که می توان از آنها جهانی ساخت. تصورات آنها از عناصر فیزیکی نزدیک به 2000 سال است که به شدت تغییر نکرده است.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir