[ad_1]

دانشمندان قطعه ای قدیمی از اقیانوس آرام را شناسایی کرده اند – بقایای باستانی بستر باستان آن – که صدها مایل زیر چین کشیده می شود و آن را به پایین در منطقه انتقالی گوشته زمین می کشند.

این صفحه سنگی که روزی در کف اقیانوس آرام قرار داشت ، یادگاری از لیتوسفر اقیانوسی است که بیرونی ترین لایه سطح زمین است و از پوسته و قسمتهای سخت خارجی گوشته فوقانی تشکیل شده است.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir