بر مبنا مشاهدات می‌دانی قیمت یک مثقال زعفران بسته بندی شده در برندهای متفاوت ۱۱۰ تا ۱۴۰هزار تومان شده است. ما در زعفران عمده همین قابلیت را داریم تا شما را با این خواص فوق العاده آشنا نماییم و اشکال زعفران کشاورز را در بسته بندی های شیک و زیبا، درب منزل به شما تحویل دهیم. زنگنه اظهار کرد: ما از هنگامی که وارد مجلس شدیم همت کردیم تا قیمت زعفران را در فصل برداشت افزایش دهیم و به ۲۰ میلیون تومان برای هر کیلو برسانیم و این فرآیند در درحال حاضر طی شدن بود، ولی سیاستهای خطا و تدبیرهای خطا در کنار فسادی مثل زد و بند و رخنه مافیای موجود تا بزرگترین مراکز قدرت، زعفران را به چنین روزی رسانده است. همینطور در سال جاری ارزش گل زعفران از کیلویی ۸۵ هزار تومان در سالیان قبل به کیلویی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در امسال ارتقا یافته است. وی گفت: اگر‌چه طی سال های متعدد ۸۵ تا ۹۵ درصد زعفران عالم در جمهوری اسلامی ایران تولید شده است، ولی حساس اعتنا به این‌که بیش از ۳۰ مرز و بوم عالم در حال حاضر تولید را به رخ بهینه شروع نموده و از سویی خشکسالی اثر گذاری منفی در سالیان اخیر بر تولید زعفران داشته براین اساس سهم زعفران کشور‌ایران رو به کاهش است. وی تصریح کرد: اگر چه در هفتماهه سال پیشین ۱۲۶ هزار و ۶۷۶ بدن زعفران از کشور صادر شده است، البته همین میزان در سال روان به ۱۱۸ هزار و ۳۵۳ تن قیمت 1 گرم زعفران قائنات کمتر یافته است. این جور ادویه در مناطق مختلف جمهوری اسلامی ایران رویش می­کند و سالانه بیش از یکسری هزار بدن به بقیه کشور­های دنیا صادر می­شود. چون دارای توجه به موجودی دو سال گذشته که بالغ بر 150 بدن زعفران کهنه می باشد، همین حجم بالا چمی تواند بازار را ذیل اثر گذاری قرار دهد و معامله گران را متضرر کند. سوپر نگین : کلاله ممتاز شده زعفران که فن ها بصورت صاف و قلم درشت میباشند زعفران نگین سوپر می گویند . زعفران نگین ممتاز مهم چهار دسته میزان مرغوب بودن بوده که از نظر بها قیمت زعفران چهار گرمی نیز متفاوت هستند. ولی بطور میانگین نرخ هر کیلو زعفران صادراتی در بازار مشهد از 11 میلیون تومان تا 15 میلیون تومان متفاوت است.

ایندکسر