ژئوممبران مشکی از ژئوممبران رنگی کیفیت و استمرار بالاتری دارد. ارتفاع عمرمفید یک رول ژئوممبرانکاملا به پروسه ایجاد آن بستگی دارد. در واقع تفاوت در مراحل ایجاد باعث می شود که یک رول ژئوممبران در مقابل کشیدگی مقاومت داشته باشد و این ارتباطی به ضخامت ژئوممبران ندارد. در بعضا موارد، برای ایجاد ژئوممبرانهای مضاعف رشته رشته از پارچههایی در واخل آن به کارگیری مینمایند که با تیتر پارچه اساس تقویت کننده داخلی شناخته می گردد و همین باعث می گردد تا مقاومت این ژئوممبرانهای باریک خوبتر از ژئوممبرانهای دوچندان کلفتتر باشد. ژئوممبرانهای رشته رشته حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ درصد کشش را تحمل میکنند. این عایقها از فرسایش پرهیز میکنند، از نشت خودداری میکنند، از آفتاب حفظ می‌کنند و از آلودگی آب دوری میکنند. کانالهای انتقال و مراقبت آب نیز حساس به کارگیری از همین ماده عایق بندی شده و از رخنه آب به خارج جلوگیری انجام میشود. یكی از راههای آب بندی استفاده از تركیب ژئوتكستیال (برای زد خورد وایجاد سطح زبر) و ژئوممبران است. رولهای ورق ژئوممبران پی وی سی بازشده و ورق روي سطح موردنظر پهن میگردد. همانطور که گفته شد کیفیت ساخت اصلی اعتنا به مواد اولیه مرغوب زیاد با دارد و از اصلیترین فاکتورهای شما برای خرید کردن ورق ژئوممبران کیفیت سنجی موارد اول آن است، زیرا برندهای زیادی مبادرت به ساخت و فروش ورق ژئوممبران می کنند ولی برخی از آن‌ها میزان مرغوب بودن ساخت مرغوبی نداشته و بعد از آن از مدتی امکان شکافت آب در آن‌ها آماده میشود. ورق های ژئوممبران دارای مزایای متعددی ژئوممبران زهکشی میباشند. مزایای ورقهای ژئو ممبران چیست؟ براي اتصال صفحه ژئو ممبران به بدنه مخزن از تسمه هاي فولادي , پلي اتيلن و يا نئوپرني استفاده مي شود در ابتدا ژئوتكستايل را اصلی ميخ 1,5 اينچي و چاشني به بدنه به كمك گان اسلحه تفنگي در فواصل 15 تا 20 سانتيمتر شليك كرده , ژئوممبران مشهد آن‌گاه ژئو ممبران دو لا كه بدور تسمه پلي اتيلن تابيده شده و روي ژئوتكستايل قرار دارد رابا گان و ميخ 2 اينچي و چاشني به رخ ضربدري به آن شليك مي كنيم و در صورتي كه از تسمه فولادي به کارگیری كنيم احتمال ارتعاش و تابيدگي و جود دارد و حتمی هست آن را پس از شکاف كردن تسمه و بدنه مخزن در لبه اهمیت هيلتي آن را در فواصل 1 تا 1,5 متري انكر بلت نماييم.

ایندکسر