[ad_1]

او مانند یك كاشف قطبی در یخ زده یخ زده و گرسنه دراز كشید گرینلند غار ، او لکه سیاه را در پایین آخرین ورودی خود در روزنامه وارد کرد. بیش از یک قرن بعد ، این تاری تاریک جزئیات جدید و تلخی را در مورد ساعات آخر مرد در حال مرگ آشکار کرد.

نام او یورگن برونلوند بود. او در گرینلند اینویت به دنیا آمد و در تیمی سه نفره در اعزام دانمارک به سواحل شمال شرقی گرینلند بود که از سال 1906 تا 1908 انجام شد و توسط لودویگ میلیوس-اریشسن ، قوم شناس دانمارکی انجام شد. برونلوند در نوامبر 1907 درگذشت و آخرین تیمی بود که جان خود را از دست داد – و تنها کسی بود که جسد وی تاکنون ترمیم شده بود.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir