[ad_1]

یکی از اسرار ماندگار جهان ، این است که چرا اصلاً چیزی وجود دارد.

این بدان دلیل است که امروزه در جهان ، ماده و آنالوگ ضد ماده آن باید در مقادیر مساوی تشکیل شده و سپس این دو نوع ماده متضاد با تماس از بین بروند. بنابراین تمام مواد موجود در جهان باید به محض تشکیل ، در اثر تماس با ماده ضد ماده خود ، از بین بروند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر