علاوه بر از فی مابین بردن چربی، لیپوساکشن میتواند پوست ریلکس شده گردن را محکم کند. اکثر مایع تاموسنت اساسی انجام لیپوساکشن از فی مابین می رود البته نسبتاً 20 % آن باقی می ماند که به آرامی توسط تن جذب می شود یا این که از زخم خارج می گردد. پس از یک سری ماه پوست به طور معمول سفت و محکم می شود البته در برخی اشخاص پوست ممکن هست به شکل شل باقی بماند. بایستی در سه هفته نخستین سپس از عمل به بدن خود دقت کنید. تزريق ماده بی حسی همپا اهمیت یک‌سری ليتر سرم خواهد بود كه به زير پوست تزريق می شود.( اين عمل حساس احساس سنگينی بر روی موضع همپا خواهد بود و پوست ناحيه بر آمده خواهد شد به همپا احساس فشار زير پوست) تزريق تا حد امكان بدون درد خواهد بود، در صورتی كه به درد با هستيد، به پزشك اطلاع دهيد تا ترتيبی اتخاذ گردد كه حتی درد تزريق نیز حس نشود. لاغری اهمیت طریق لیپوماتیک، یا این که بهاصطلاح رایجتر لیپوساکشن بدون درد ، نوعی از لیپوساکشن است که مهم تجربه نوعی احساس غلغلک در اطراف حیطه هدف به وسیله بدن، این تصور را به جهت تن ساخت می کند که هیچ دردی وجود ندارد. ازآنجاییکه از بیهوشی عمومی و هیچ منشاء گرمایی به کارگیری نمیشود، عوارض لیپوماتیک به دست کم میرسند. در روزهای نخستین بعد از آن از فعالیت باید از ورزش، خم شدن و بلند شدن شدید خودداری شود. سبزیجات بایستی یک عدد دیگر از موارد تأکید شده در رژیم سپس از لیپوساکشن باشد که ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بدن شما را برای دستیابی به بهبودی پرسرعت تأمین میکند. بعضا فکر مینمایند که لیپوساکشن فقط منش برای از بین بردن همیشگی چربیها بدن است. انجام لیپوساکشن باعث از در میان بردن چربیها و لاغری میشود. آیا در صورتی که بعد از گرفتن رژیم و یا ورزشهای منظم فقط حجم سلولهای چربی بدنم کاهش یابد، و تماما از در بین نرود، ، سلولهای چربی ام کماکان باقی بمانند و مستعد چاقی دوباره باشند، آیا میتوانم برای آخرین رویه به جهت از میان بردن چربیهای بدنم از لیپوساکشن به کارگیری کنم؟ وارد تن می شود و چربی ها از تن ساکشن می شود. • لیپوساکشن لیزری – در لیپوساکشن لیزری از مایع تامسنت و میکروکانولایی که از نحوه یک ترک ریز وارد تن می‌گردد به کارگیری شده تا انرژی لیزر و حرارت را به چربیهای مازاد تن منتقل شود. چربیهای حیوانی به ویژه برای ماندگاری نتیجه ها فعالیت اثر گذار نیستند، به این ترتیب مصرف گوشتهایی نظیر گوشت گاو، مرغ کلیدی پوست و لبنیات مثل شیر و پنیر بایستی بعد از آن از لیپوساکشن مهم توجه در اختیار گرفتن شود. برای کسانی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از لوازم لیپوساکشن ، شما ممکن است می توانید کلیدی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر