[ad_1]

مشخص شد که یک خانم 47 ساله که از وجود خون در ادرار خود به پزشک خود شکایت کرده است ، تشخیص غیرمعمولی دارد: دستگاه داخل رحمی مس (IUD) ، که یک دهه قبل از آن دریافت کرده بود ، مثانه و سنگ خود را سوراخ کرده است. طبق یک گزارش جدید مثانه بر روی آن تشکیل شده است.

پزشکان معتقدند که آی یو دی به تدریج از طریق رحم و مثانه “فرسایش یافته” است ، که یکی از عوارض نادر دستگاه است ، بر اساس گزارشی که در ژانویه منتشر شده است. گزارش مواردی در سلامت زنان.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر