ماموریت ویجر نوع جدیدی از انفجار الکترون را در انتهای منظومه شمسی کشف می کندکاوشگرهای ویجر سالها پیش منظومه شمسی ما را ترک کرده اند ، اما حتی اگر در فضای بین ستاره ای حرکت کنند ، باز هم انفجار پرتوهای کیهانی خورشید ما را که بیش از 23 میلیارد کیلومتر (14 میلیارد مایل) فاصله دارد ، تشخیص می دهند.

تجزیه و تحلیل دقیق داده های اخیر هر دو وویجر 1 و وویجر 2 اکنون اولین انفجار الکترونهای پرتوی کیهانی در فضای بین ستاره ای را نشان می دهد.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*