[ad_1]

بزرگترین اخبار علمی امسال قطعاً مربوط به ویروس کرونا و بیماری همه گیر در حال انجام بود. داستان های مربوط به COVID-19 بیش از سایر اخبار علمی که به اشتراک گذاشتیم نظرات بیشتری در مورد Live Science داشتند.

متصل: شیوع ویروس کرونا: به روزرسانی های زنده

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر