[ad_1]

خبر گزارش داد ، کارکنان کمیته بین المللی المپیک (IOC) “بسیار مطمئن” هستند که بازی های تابستانی سال آینده را می توان با تماشاگران در ورزشگاه ها برگزار کرد.

روز دوشنبه (16 نوامبر) ، رئیس IOC توماس باخ احتمال واکسن علیه COVID-19 و همچنین بهبود آزمایشات سریع را از دلایل اعتماد کمیته ذکر کرد ، واشنگتن پست گزارش ها.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir