[ad_1]

زنی که با درد شکم به اورژانس مراجعه کرده بود ، خیلی زود منبع ناراحتی خود را فهمید: براساس گزارش مورد جدید ، طحال او حدود یک متر از محل جابجا شده بود.

این وضعیت نادر که به “طحال سرگردان” معروف است ، هنگامی اتفاق می افتد که رباط هایی که به طور معمول طحال را در جای خود نگه می دارند ، شل و کشیده شوند. طحالکه فیلتر می کند خون در بدن و تولید می کند مصون سلولها ، معمولاً بالای معده در ربع سمت چپ شکم قرار دارند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر