از گزاره مزایای به کار گیری از FRP در صنعت مقاومسازی ساختمان میتوان به وزن کم، مقاومت بالا، گستردگی انواع محصولات پلیمری، عدم ایجاد حصر در فضاها و معماریهای ساختمان و … وجود شیوهها و گزینههای گوناگون برای مقاومسازی ساختمان که هر مورد کلیدی معایب و مزایای مختص خود میباشند سبب ساز آزادی کار در ارائه طرح مقاومسازی ساختمان میشود. از پاراگراف مزایای مقاومسازی اهمیت به کارگیری از روشهای همگانی میتوان به ارتقا دشواری جانبی سازه، ارتقا مقاومت سازه و… عموما تصور می شود که عملیات تقویت بنا خاص به ساختمانهای کهن است، ضروری به ذکر فرایند مقاوم سازی ساختمان علاوه بر جبران ضعفهای ناشی از گذر روزگار و تجدید ساختمان امکان تصحیح نواقص طراحی و اجرایی حین ایجاد ساختمان را هم دارااست و از طریق مقاومسازی ساختمان اهمیت روشهای نوین بهسازی لرزهای کار کشته میباشد علاوه بر اصلاح ضعفهای موجود از توسعه و گسترش آن ها و بدنبال آن زوال سازه خودداری کند. هرکدام از روشهای متداول مقاومسازی ساختمان اصلی مزیتها و معایبی است. هر چقد این مقاومت بالا رود، ارتفاع قدمت موثر ساختمان هم بیشتر میگردد و از خطرات جانی در علیه بلایای طبیعی مراقبت میکند. از همین رو تحقیقات بسیاری صرف بهینهسازی و اصلاح این المانها جهت وصال به یک کردار الاستوپلاستیک ایدهآل طرح مقاوم سازی ساختمان شدهاست. روشهای همگانی مقاومسازی که از گذشته رایج بودهاند شامل روشهای گوناگون و بخش اعظمی هستند. اکثری از نقایص رفتاری مهاربندهای فولادی مرسوم نتیجه اختلاف فی مابین گنجایش فشاری و کششی این مهاربندها و زوال در مقاومت همین مهاربندها زیر بارگذاری چرخهای میباشد. در همین شیوه از الیاف و رزین استعمال می‌شود که مقاومت و شکلپذیری بالا، خاصیت ضدخوردگی، شتاب بالا در اجرا، عدم آسیب به بنا و وزن اندک را شامل میشود. همین مصالح که اهمیت وزن قلیل و مقاومت کششی مضاعف بالا میباشند و اساسی انواع متفاوت الیاف کربن، الیاف شیشه، الیاف آرامید میباشند، در علیه حرارت و محیطهای اسیدی مقاوم بوده و به وسیله اشکال متعدد چسبها و رزینها به المانهای گوناگون ساختمانی میچسبند و مقاومت آنها را ارتقاء میدهند. اشاره کرد. همین کارداران منجر شده تا در سال های آخر و در بازارهای جهانی مقدار فروش الیاف کربن و الیاف شیشه که کاربردهای زیادی در صنعت ساختمان دارا هستند رشد چشمگیری پیدا کند. ۲- بکارگیری این روش در هر بخش و طبقه از ساختمان میسر بوده و نیازی نمیباشد که المان گزینه حیث ( نظیر ستون) از روی فونداسیون تا طبقه آیتم حیث مقاومسازی گردد. ۲- به برهان تبارک شدن بعدها المان، دشواری و مقاومت المان افزایش یافته و میبایست کنترل هایی در خصوص کنترل تیر قوی- ستون ضعیف به عمل آید. این گروه در کنار یکدیگر، مثل یک تیر ورق عمودی کار می کند.

ایندکسر