[ad_1]

یکی از کلاغهای نمادین که در واقع شده است برج لندن گم شده است و کارمندان از بدترین حالت می ترسند. همانطور که افسانه هشدار می دهد آیا برج سقوط خواهد کرد؟ (احتمالا نه.)

مرلین ، زاغ ماده (Corvus corax) ، در سال 2007 به انجمن Corvid در برج پیوست و از آن زمان به عنوان “ارباب شب” ، نمایندگان برج سلطنت کرد توییت در نخ در 13 ژانویه.[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir