منظومه شمسی ما خیلی زودتر از آنچه تصور می کردیم متلاشی می شوداگرچه زمین زیر پای ما سخت و آرامش بخش است (بیشتر اوقات) ، اما هیچ چیز در این جهان برای همیشه دوام ندارد.

یک روز خورشید ما خواهد مرد ، و مقدار زیادی از جرم خود را دور بریزد ، قبل از اینکه هسته آن به یک کوتوله سفید تبدیل شود ، به تدریج از گرما فرار کند تا اینکه هزار هزار میلیارد سال بعد به یک توده سنگ سرد و تاریک و مرده تبدیل شود.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید