مهتاب باعث می شود که گکوهای صحرا نئون را به رنگ سبز روشن کنند


بیابان گکو از نامیبیا در تاریکی چراغهای درخشانی وجود دارد که از نور ماه به رنگ سبز نئون می تابند. مکانیسم تولید درخشندگی آن هرگز در حیوانات خشکی ستون فقرات دیده نشده است.

گکو با پاهای وب (Pachydactylus rangei) دارای پوستی نیمه شفاف و دارای لکه های مایل به زرد بزرگ است: نوارها در طرفین و حلقه های اطراف چشم آنها وجود دارد. اما این علامت گذاری ها وقتی نور آبی بیشتری را به خود جذب می کنند بسیار درخشان می شوند.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید