امیدوارم همین کتاب که تنها گوشهای از جهاد همرزمانم در لبیک به ندای هل من ناصر امامخمینی(ره) نایب امام عصر(عج) است، مورد راضی بودن حضرتش واقع شود و در روز حسرت، رفقای شهیدم دستم را بگیرند. فوراً به خیابان شاهآباد رفتم، خیابانی که دارا هستند نامش را عوض میکنند و میگذارند جمهوری، رفتم و کتابهای خودم را، آنهایی که باقیمانده بود، به چند برابر قیمت خریدم. دارای ارتقاء قیمت کاغذ و بالا رفتن بها مکتوب های امداد آموزشی به تبع آن، بخش اعظمی از افراد در خرید کتاب های امداد آموزشی و عمومی در گیر خلل شدند و یک عدد از دغدغه های فکری علم آموزان تخفیف کتاب های کمک آموزشی است. مرکز تبادل کتاب محلی برای به اشتراک گذاری مکتوب های شما کلیدی دیگران است.که عمل را برای شما سهل وآسان خیس ، هزینه ها را کمتر و وقت را به صرفه تر می نماید در این مرکز اکثری از مکتوب های درسی و غیر درسی در اختیار شماست اما به عامل تبادل مکتوب در فی مابین افراد، هزینه کمتری پرداخت می نمایید چرا که مکتوب ها علاوه بر بها های مطلوب تر نسبت به بازار از تخفیف های 30، 50 و 70 بهینه سازی سایت هم برخوردارند، همچنین می توانید مکتوب های خوانده شده خویش را حیاتی دیگران به اشتراک بگذارید یعنی بعد از آن از مراجعه و ثبت کتاب، شما تبادل کننده مکتوب خودتان میباشید و آنگاه از فروش آن به فرد دیگر به وسیله مرکز تبادل مکتوب صاحب و مالک دارای می گردید و می توانید سوای پرداخت پول و اهمیت اعتبارتان از همین مرکز خرید کردن کنید. ملا باتقوا آبادانی می باشد که نیز در اسارت ساواک رژیم پهلوی بوده و نیز زندانهای استخبارات عراق را تجربه کرده است. در این نشست، ابتدا فاطمه شایانپویا گفت: بحث بلوغ، حیاتی متعددی در شکلگیری شخصیت نوجوانان دارااست و در آتی هویتی یک ملت هم اهمیت هست ولی خیلی وقتها تنها مشاجره جسمی بلوغ در لحاظ گرفته می‌شود در حالی که تمامی همین مباحث به هم پیوسته کتاب کنکوریوم است. اما دنیا کسانی را که نشکنند، می کشد. رفقایی که در روزهای گفتگو و بازخوانی خاطراتم، دربین این ورقها، دوباره دیدمشان، کنارشان جنگیدم، کمین کردم، سنگر گرفتم، زخمی شدم، نماز خواندم، خندیدم، شوخی کردم، بوسیدمشان، بوییدمشان و دوباره ایستادم و رفتنشان را نگاه کردم. سبکی که همین روز ها جایش میان جریان زندگی جوانان بهشدت خالی است. به همین ترتیب ساعات دوران و هزینه برای مطالعه یک کتاب ناکار آمد از کتاب کنکور لهجه تخصصی میان رفته است. مأموران ساواک به عامل مبارزات سیاسی ملاصالح را دستگیر، شکنجه، و راهی زندان میکنند.

ایندکسر